Impressum

Impressum

NAZIV: Udruga za promicanje glazbene kulture ARIJA
SJEDIŠE: Pavićeva 98, Đakovo
REGISTARSKI BROJ: 14002716
OIB: 66561874778
SKRAĆENI NAZIV: ARIJA
DATUM UPISA: 06. 11. 2008
DATUM OSNIVAČKE SKUPŠTINE: 27. 10. 2008
OVLAŠTENE OSOBE: Zdravko Drenjančević
BROJ TELEFONA: 098/594235
E-MAIL: www.glazbenaskola-arija.hr
WEB STRANICA: [email protected]